Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Прокупљу, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

 

Седиште Основног суда у Прокупљу налази се у судској згради у Прокупљу, у ул. 21. српске дивизије 1

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

                              СУДСКА УПРАВА: 027/321-784

                              ФАКС: 027/321-784 

                              E-ПОШТА: uprava@pk.os.sud.rs

 

Радно време Основног суда у  Прокупљу  је од 7:30  до 15:30 часова.

Радно време писарнице за рад са странкама је  од 7:30 до 15:00 часова.

 

Матични број: 17773291

ПИБ: 106400677

Новчане казне: 840-29636845-84

Депозит: 840-290802-43 

Таксе: 840-29670845-31

 

Банковни рачун суда:

840-1620-21  

 

Председник суда:

Томислав Трајковић

 

 

Секретар суда:

Иван Ђурић